Институции

Освен онлайн, годишните данъчни декларации можете да подавата и пощенския клон в Пещера

На 10.01.2020 г. стартира приема на годишни данъчни декларации за доходи получени през 2019 г. До момента в офис Пазарджик има подадени общо 419 декларации от физически и юридически лица. От тях 369 подадени по електронен път и 50 на място в офиса ни и по пощата. От НАП уточняват, че хартиени декларации са налични в офисите им и са на разположение на клиентите. Формулярите са публикувани в интернет страницата на агенцията. В салона за обслужване на граждани на видно място са разположени табла с образци на попълнени декларации, както и промените в законодателството влезли в сила от 01.01.2020 г.

Както и досега всички юридически лица, които имат задължение да подават годишна данъчна декларация за доходи през 2019 г. по закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, ще го направят само по електронен път. Срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите по ЗКПО изтича на 31 март 2020 г. /работен ден/

Тазгодишната кампания за подаване на декларации за доходи на граждани и ЕТ /ЗДДФЛ/ ще приключи на 30 април, който е работен ден.

През 2020 г. се очаква повече потребители да използват е-услугите, които НАП предлага с ПИК и КЕП. Около 50% от всички подоходни декларации очакваме да бъдат подадени по Интернет – с електронен подпис или ПИК. Нов момент в законодателството е задължението на самоосигуряващите се, по смисъла на КСО лица, да подават декларации само по електронен път.

Променени са и условията за ползване на отстъпка от 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация за 2019 г., в частта на срока за подаване на ГДД по електронен път и внасяне на данъка за довнасяне – 31 март 2020 г.

Освен по познатият ни начин – по електронен път с КЕП или ПИК, на гише в офиса на НАП, по пощата, Годишните данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ подадени от физически лице ще се приемат и в пощенските клонове на Български пощи в градовете Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Велинград и Септември. Обучени служители ще приемат и съдействат при подаването на декларациите.

Коментари