Общество

Орязаха субсидията на Читалището.Членовете на институцията излязоха с декларация

Написано от Пещераинфо

Пещера.За несправедливо разпределение на държавната субсидия,алармираха от читалище „Развитие” в Пещера. Членовете на Общото събрание на НЧ „Развитие-1873“ гр. Пещера приеха на снощното си заседание декларация, с която изразяват несъгласие със съдържанието на Протокол от 29.02.2012г на комисия назначена със Заповед № 126/ 21.02.2012г. на Кмета на Община Пещера. Според протоколираното решение от читалище „Развитие” се отнема субсидия за 1,5 щата за сметка на увеличението на субсидията в Читалище”С. Румянцев”с.К.Димитриево с 1 щатна бройка и читалище”Зора” с.Радилово – 0.5 щатна бройка. Това разпределение,според членовете на пещерското читалище е безпринципно и не се базира на утвърдените Нормативни актове на Република България в сферата на културата.
Според декларацията, сформираната със заповед на кмета комисия, е заседавала на 29 февруари и е излязла с Протокол, според  който до разбирателство за разпределението на субсидията между представителите на Читалищата от Община Пещера не се е стигнало. Впоследствие  пред Секретаря на НЧ „Развитие-1873“ гр. Пещера  е представен Протокол от същата дата, некореспондиращ с  проведеното заседание на комисията. Ето защо членовете на Читалището настояват да се преразгледа Протокола от 29 февруари относно разпределението на общия размер на държавната субсидия за Читалищата на територията на Общината, като се приложи Механизмът за разпределение субсидията за читалищата от 14.03.2007, който е разработен от Министерство на културата.
На заседанието си Общото събрание възложи на Председателя на НЧ „Развитие-1873“ гр. Пещера,  да внесе Декларацията до  Кмета на Община Пещера.
В заключението на Декларацията се казва:”Призоваваме Община Пещера в най – кратък срок да преразгледа становището си по разпределението на държавната  субсидия , в противен случай ще бъдем принудени да отнесем въпроса към Административен съд- Пазарджик”.

Коментари