Институции Общество

Организация от България със световна награда за работата си в Пещера

На 30 октомври 2017г. в  централата на Организацията на Обединените нации в Ню Йорк, се състоя официалната церемония отличила 23 успешни и изключителни примери от цял свят в рамките на програма „Устойчиви градове и населени места“. Тръстът за социална алтернатива от България получи награда в категорията „Изключителен принос” за  програмата си „Градоустройство – печелим всички”, която се осъществява в три български общини – Кюстендил, Пещера и Дупница. Другите победители в категорията са Ривърс Стейт, Нигерия и Института за градска морфология и комплексни системи, Франция.

Избраните проекти в таз годишното издание са изключително иновативни и демонстрират висока ангажираност към превръщането на градовете и населените места в приобщаващи, безопасни и устойчиви места за живеене, представящи успешни примери от България, Финландия, Франция, Германия, Индонезия, Мексико, Нигерия, САЩ и Китай.

Наградата на Тръста е свидетелство за положените усилия от екипа на програмата, успешното партньорство с общините Пещера, Дупница и Кюстендил и местните общности за осигуряване на равен достъп до подходящо качествено, приемливо и здравословно жилище, и  за подобряване на жилищните условия на икономически уязвими общности в България с цел повишаване на икономическата им независимост, казва Сара Перин, изпълнителен директор на Тръст за социална алтернатива.

Наградата „Устойчиви градове и населени места“ е годишна световна награда,  която се присъжда от Глобалния форум за населените места за дванадесета поредна година и се подкрепя от Програмата на ООН за околната среда.  Тя отличава организации от целия свят за приноса им към изпълнението на целите за устойчиво развитие на ООН след 2015 г. и популяризира тяхната дейност и иновативни подходи. 


 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е създаден през 2012 година от Фондация „Америка за България“, която финансира неговата дейност и до днес.  Дейността на ТСА е фокусирана върху подкрепа на инициативи за ранно детско развитие, образование и икономическа самостоятелност на хора в икономически неравностойно положение.

Коментари