Политика

Определени са местата за поставяне на агитационни материали

Пещера.  Със своя Заповед Кметът на Община Пещера определи местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Пещера. Предизборни материали могат да се поставят на общинските места, предназначени за залепване на афиши и обяви, на билбордовете и др. места, определени за поставяне на рекламни материали, както и на клубове и помещения ползвани от политическите партии и коалиции.

В документа се забранява​ поставянето на агитационни материали на сгради и имоти – общинска собственост (административни сгради, училища, детски заведения, читалища, Общински културен дом, музей  и др.подобни.), както и на търговските щандове на ОП „Паркинги и пазари”. Поставянето на агитационни материали на сгради на общинските търговски дружества  и общински предприятия, както и на обекти частна общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите (ползвателите); елементи от общинската инфраструктура, декоративни елементи, автобусни спирки, пътни знаци, електрически стълбове, дървета и др. подобни.Забранено е използването на общински транспортни средства за предизборна агитация. Поставянето на агитационни материали на сгради, огради, витрини и др. под., които не са общинска собственост може да се извършва само след разрешение на собственика или управителя на имота. Забранява се унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред до края на изборния ден. В срок до седем дни след изборния ден, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори и национален референдум. При неизпълнение на задължението за премахване на агитационен материал по чл.186, ал.3 от Изборния кодекс ще се търси административно-наказателна отговорност на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията от партии, съгласно Изборния кодекс.

 

Коментари