Култура

Октомври е месецът за профилактика на остеопорозата

Над 70% от изследвалите се в областта през 2011 г. са с намалена костна плътност, сочат данните на Регионална здравна инспекция Пазарджик. 40.9% от проверилите личния си риск от остеопороза са с данни, съотвестващи на остеопения, а при 31.1% – за остеопороза.

„Да спрем цикъла от остеопорозни фрактури!” е призивът на Международната фондация по остеопороза. Този призив през октомври, който е обявен за месец за осведоменост и профилактика на остеопорозата, ще прозвучи в над 200 страни в света.

У нас, под егидата на МЗ, в над 22 града ще се проведат събития с участието на регионалните здравни инспекции.

На 8 октомври в аулата на бившия Деканат инспекцията ще представи пред медиите дейностите си с Асоциация „Жени без остеопороза”, анализ на данните от проведените кампании за определяне на личния риск от остеопороза и препоръки за профилактични програми сред населението в областта. Ще се проведе и дискусионен форум-семинар със здравните специалисти от учебните заведения в региона с представяне на мултимедийна презентация на тема „Ефективна превенция на фрактурите”.

От 11,30 ч е началото на информационната кампания за определяне на личния риск от остеопороза и измерване на костна плътност на преференциална цена 5.00 лева.

Коментари