Институции

ОИЦ се представи и в Пещера,малцина дойдоха на срещата

Над 200 души са взели участие в проведените до момента срещи по общини от Областния информационен център, организирани в 10 общини. От тези контакти и от отправените допитвания на място в центъра, става ясно,че най-много хората се интересуват от стартиращия днес проект за енергийна ефективност. Вторият въпрос,който най-много вълнува хората в региона е има ли подходяща програма на ЕС за финансиране на конкретен бизнес. Обобщението беше направено при работната среща организирана в община Пещера. Родопската община обаче не попада в 36-те,в които ще се осъществи проектът за енергийна ефективност. А самата среща премина при по-нисък от очакваното интерес.Едва 14 човека дойдоха в залата на Общинския съвет. В рамките информационната среща,участниците бяха запознати с функциите и дейността на Центъра, както и с две схеми за кандидатстване по ОП „Развитие на човешките ресурси”.ОИЦ – Пазарджик е създаден по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Пазарджик”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта му е да популяризира възможностите за финансиране от Кохезионния и Структурните фондове в България. За целта, до 12 юли 2014 г., когато е предвидено да завърши проектът, ОИЦ ще проведе 99 информационни срещи – по 9 във всяка от 11-те пазарджишки общини. Утре ще бъде последната среща от първия етап. Тя ще се проведе в Пазарджик.

Коментари