Избори

ОИК Пещера реши: Мандатите на общинските съветници остават 21

Написано от Пещераинфо

На свое заседание ОИК Пещера определи броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

Броя на мандатите на общинските съветници се определя съгласно чл.19 от ЗМСМА в зависимост от броя на населението на общината към 4 август 2023 г.

Населението на общината се определя въз основа на регистрите за населението, водени от общинска администрация в съответна община и включва всички граждани, които имат постоянен адрес на територията й.

Броят на населението се установява със справка от съответното териториално звено на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

Постъпило е писмо на кмета на Община Пещера, съгласно което регистрираните граждани по постоянен адрес на територията на Община Пещера към 4 август е 23 366 /двадесет и три хиляди триста шестдесет и шест/.

Въз основа на тези данни ОИК реши в изборите за общински съветници в общински съвет на Община Пещера се определят 21 мандата.

 

Коментари