Институции

Одобрен е проектът „Родопска приказка“

Два проекта от пазарджишка област бяха одобрени за безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос „Устойчиво развитие на туризма” на ОП „Регионално развитие”, съобщи регионалното министерство.

 

Единият проект е с водеща община Пещера. Неговото наименование е „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията „Родопска приказка”.Проектът ще се реализира на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово. Стойността му е 428 844 лв. 407 401 лв. ще е безвъздмездното финансиране. Собственото участие от 5% е в размер на 21 442 от общините.

Във Велинград ще изпълняват проекта „Планина на живата вода”. Одобрената стойност е малко по-ниска от заявената- 415 235 лв. От тях 95% се поемат от програмата- 394 473, а 20 761 лв е собственото участие на общината.

Общият размер на отпуснатата безвъзмездна помощ е малко над 6 милиона лева, а одобрените проекти за цялата страна са 13.

Коментари