Институции

Одобрени!Ще се строи Център за настастаняване от семеен тип

Написано от Пещераинфо

Пещера-София.Община Пещера спечели проект за безвъзмездно финансиране за изграждането на Център за настаняване от семеен тип за деца над 3 г. Общината ще получи от Оперативна програма регионално развитие безвъзмездно финансиране в размер на 823 447,15 лв. Средствата са по схема „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск”. Собственото участие на община Пещера ще бъде в размер на 8667 лв. Продължителността на проекта е 24 месеца.
На този етап само още една община от областта има одобрен проект по същата схема. Това е община Пазарджик, която ще има възможност да изгради три центъра от семеен тип на стойност малко над 2 400 000 лева.
Община Панагюрище все още очаква одобрение.

Коментари