Любопитно

ОДЗ „Деница“ спечели проект в партньорство със софийско детско заведение

Пещера.Детска градина „Деница” в Пещера започва съвместна работа със софийското детско заведение „Пеперуда”, съобщи директорът на пещерската градина Верка Климентова.

Двете детски градини съвместно със сдружение „Елисавета Кларк и Пенка Касабова” спечелиха проект за създаване на модел за образователна интеграция на деца от предучилищна възраст.

 Основната идея на проекта е създаване на модел за образователна интеграция в детските градини.

Неговата цел е преди всичко да изградим у децата – роми способност за социална ориентация и безболезнена адаптация в съвременното общество.

В ОДЗ „Деница” се обучават само деца от ромски произход, докато в градината – партньор групите са смесени.

В продължение на една година учители, деца и родители ще работят в клубове по интереси, малчуганите ще бъдат подготвени за започване на първи клас.

 И двете детски градини не са работили по проекти и с включването си в настоящия проект ще изградят човешки и организационен капацитет за работа по проекти по ОП Развитие на човешките ресурси, смятат от партньорската организация.

ОДЗ „Деница” разполага с необходимите помещения и педагогически персонал за изпълнение на дейностите по проекта в детската градина, коментира предстоящото му изпълнение Верка Климентова.

Коментари