Институции

Обявяват окончателните резултати от преброяването на населението

Написано от Пещераинфо

Окончателните резултати от преброяването на населението ще бъдат представени от Националния статистически институт предаде DarikNews.  Според експресните данни, които бяха представени през април, населението у нас е намаляло с близо 600 000 души в сравнение с предишното преброяване. В страната живеят 7 351 234 души. Освен окончателните данни за броя на населението, се очаква да бъде представена и подробна информация за образователната, етническата и религиозната структура. Преброяването на населението се проведе през февруари, като за първи път имаше възможност и за попълване на анкетна карта по интернет. Първоначалните данни показаха, че населението у нас намалява и застарява, за което има две основни причини, според демографа Финка Денкова: „Естественият прираст или абсолютната величина на разликата между броя на ражданията и умиранията в годините между преброяванията. Това влияе върху броя на населението на страната, емиграцията.“ Председателят на НСИ Мариана Коцева обясни защо хората, които живеят в България, са по-малко от броя на избирателите: „Статистиката отчита населението, което живее в страната повече от една година, докато избирателните списъци се формират въз основа на информацията от системата ЕСГРООН, тоест един българин, който навърши 18 години, той попълва този избирателен списък, независимо от това къде живее – в България или чужбина“. Според експресните данни – 2/3 от населението у нас живее в градовете.

Коментари