Институции Общество

Общинският фонд финансира проект за детското здраве в ДГ“Слънчо“

Написано от Добрина Димитрова

                         

Изключително висок старт за 2019година даде осъществяването на проект „Детската градина-територия на здравето“ в ДГ“Слънчо“ в периода 07.01.2019г до 31.01.2019г. Инициативата се осъществява с финансиране от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи, Община Пещера, създаден съвместно от Община Пещера и Платформа АГОРА с подкрепата на фондация "Америка за България".

С дейностите, включени в проекта, педагогическият колегиум на детската градина цели спортната дейност да се превърне в традиция , да  променим отношението и нагласите на децата в положителна  насока към физическата активност като цяло. Чрез осъществяване на проектното предложение насочваме нашите усилия към намаляване агресията сред децата и  изграждане един нов модел  за здравословен начин на живот на децата на Община Пещера, базиран на двигателна активност и любов към спортните занимания.

Проектът съдейства за усъвършенстване на условията за спортна дейност, подобряване на  материалната база. Изцяло подновеният интериор на физкултурния салон и новите спортни придобивки ще ни предоставят нови идеи за активност на децата и голямо желание за игри и забавления,тъй като двигателната активност и обучението по физическа култура  и спорт в предучилищна възраст имат водеща роля и са основен фактор за изграждането на личностни качества на децата, за развитието и укрепването на детския организъм.

Обявената грипна ваканция не попречи на 29.01.2019г. да бъде  отбелязано финализиране на проекта чрез провеждане на спортен празник. Реализирахме поставените задачи успешно с ясната мисъл, че двигателната дейност трябва да се превърне в традиция за децата от Община Пещера.

Учители, родители и общественост сме убедени, че спортът е онзи вълнуващ начин децата ни да участват в един по-голям свят.

 

Коментари