Институции

Общинският съветник Юксел Яшаров участва в национална среща за местната власт и ромите

Написано от Пещераинфо

В гранитната заля на Министерски съвет на 02.12.2011г.се проведе национална среща „Ролята на местните власти в изпълнение на националната стратегия за интегриране на ромите в Република България“ на срещата  взеха участие кметове на общини с концентрация на  ромско население,общински съветници и неправителствени оганизации с които бе изготвен работният вариант на стратегията.Община Пещера бе представена от Юксел Яшаров общински съветник и председател на СНЦ“Слънце за всеки“.
„Проблемът с интеграцията на ромите е на дневен ред в много общини и на нас са ни необходими реални политики, които да достигнат до хората“. Това каза вицепремиерът и председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет Цветан Цветанов.Вицепремиерът коментира, че макар да има добри примери по отношение на ромската интеграция, подходът да се решават проблемите на парче не е довел до реализиране на целите, заложени във всички приемани досега програми. „С Националната стратегия за първи път предлагаме цялостен комплексен подход за интеграцията на ромите. Важно е да се
възползваме от европейските програми в максимална степен, за да стигнат политиките, които реализираме, до хората, за които са предназначени“, посочи Цветанов. Той добави, че министрите са изразили готовност да помагат за подготовката и реализацията на европроекти и обеща правителството да работи съвместно с Националното сдружение на общините (НСОРБ) за интеграцията на ромите.
Вицепремиерът Цветанов посочи че правителството в следващите дни ще се запознае с работният вариант на Националната стратегия, която ще се приеме от Министерски съвет както и ще предложи  гласуването му от представителите на Народното събрание.
По време на обсъждането на стратегията,кметовете поискаха промяна в Закона за устройсто на територията /ЗУТ/  и повече правомощия за разрешаването на проблема с незаконните къщи на ромите.
Кметът на Каварна коментира, че ромите когато имат своя собственост повече се грижат за нея,той сподели също че „Ромските проблеми са едни и същи за всички кметове и ако не ги решим, те ще се обърнат като бумеранг срещу нас“, каза кметът на община Каварна Цонко Цонев. Той предложи към НСОРБ да бъде обособена специална комисия, която да се занимава с интеграцията, за да могат местните власти да си помагат и да споделят опит.

Юксел Яшаров сподели че както всеки гражданин има права и задължения така и кметовете имат права и задължения основният закон който ги задължава е „Законът за местното самоуправление и местната администрация“ и основно кметът трябва да е в услуга на жителите си за да се решат проблеми от съществено значение за общината,това включва  и развитието на ромската общност. Необходимо е всяка община да приеме своя стратегия и тя да се изпълнява приоритетно.

Основните приоритети в Националната стратегия са в сферите образование, здравеопазване, жилищна политика, заетост, върховенство на закона и недискриминация и култура и медии, посочи секретарят на НССЕИВ Росица Иванова. Тя изтъкна, че в единния План за действие към документа няма да има мярка, която не е финансово обезпечена.

Коментари