Институции Общество

Общинските съветници на Пещера дадоха зелена светлина да стартира преобразуването на „Св.Константин” в населено място

С решението си местните депутати възложиха на кмета на Община Пещера да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението. Решението на Общински съвет ще бъде изпратено до Областния управител за изготвяне на мотивирано предложение за създаването на ново населено място и внасяне в Министерски съвет за издаване на решение и Указ на Президента за определяне на наименованието му. 

Съгласно чл. 18 от Закона за административно – териториалното устройство на Република България територия на населеното място е селищната територия, определена от строителните му граници, и извънселищната територия, определена от границите на землището. Наименованието на населеното място се определя с указ на президента на Република България.

Съгласно чл. 19, ал. 1 от закона нови населени места се създават в землищата на съществуващи населени места. Условията за създаване на ново населено място са определени в ал. 2 на същия член и те са:  1. (Изм. – ДВ, бр. 154 от 1998 г.) трайно заселване на население в съществуващо селищно образувание в определена с устройствен план територия или възникнала потребност от заселване в нея; 2. (Отм. – ДВ, бр. 154 от 1998 г.); 3. (Изм. – ДВ, бр. 154 от 1998 г.) наличие на постоянно живеещо население и на изградена социална инфраструктура.

Предложението на общинската администрация е да бъде създадено ново населено място в Община Пещера, област Пазарджик с наименование „Свети Константин“. Налице са условията, предвидени в чл. 19 от ЗАТУРБ за създаване на ново населено място

Територията, на която се предлага да се създаде новото населено място, е обявена за курорт по смисъла на Закона за здравето през 1963 г. и за нея има изготвен, одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план. На съответната територия има изградена социална инфраструктура, както и постоянно живеещо население. Eдни oт ocнoвнитe пpoблeми, ĸoитo могат дa се peшaт c пpeoбpaзyвaнeтo нa ĸypopтa в населено място, e дa ce пoдoбpи инфpacтpyĸтypaтa, дa ce изгpaди ĸaнaлизaция и дa ce пoдoбpят ycлoвиятa зa oтдиx в ĸypopтa. Слeд ĸaтo cтaнe населено място, щe имa и пoвeчe възмoжнocти дa ce пpивлeĸaт cpeдcтвa oт eвpoпeйcĸите пpoeĸти, ĸoитo ce paзpaбoтвaт.

След обявяването му за населено място, Св. Константин ще запази курортния си характер.

Коментари