Институции

Общинските съветници в Пещера ще бранят местната земеделска служба

Пещера. Декларация приета от Общински съвет- Пещера, относно структурни промени в общинската служба „Земеделие“ ще бъде изпратена до Министерството на земеделието и храните, Областната дирекция „Земеделие“ и Областния управител на Пазарджик. Документът ще бъде подписан на 31 август по време на редовното заседание на пещерския парламент, съобщи Анастасия Младенова- председател на законодателния орган. „Има опасност Общинска служба по земеделието в Пещера да преустанови дейността си“, съобщи  Младенова. Службата обслужва гражданите на територията на Пещера, Брацигово и Батак. „Близо 650 са бенефициентите в местната земеделска служба, 12 600 са преписките на гражданите от трите общини, от Пещера са 3 400 на брой“, подчерта Младенова. „На територията на областта ще остане една служба във Велинград, нейни служители ще посещават Пещера веднъж седмично за да приемат документи за подпис. Това ще предизвика напрежение сред населението“, коментира шефката на съветниците, която се надява декларацията да промени решението на висшeстоящите органи.

Коментари