Институции

Общините трябва да проверят речните корита

Пазарджик.РИОСВ–Пазарджик изпрати указания на кметовете на контролираните общини до края на месец април да извършат проверки на речните корита, общинските пътища и прилежащите територии в териториалния им обхват за нерегламентирани замърсявания. За това съобщава екоинспекцията, като уточнява, че при наличие на нерегламентирани сметища трябва да организират почистването им.

След изтичане на срока ще бъдат извършени проверки. При установяване на замърсявания ще се предприемат съответните административно-наказателни мерки.

Едновременно ще се осъществи контрол и за замърсяване с битови отпадъци на републиканската и общинска пътна мрежа, и на пътните съоръжения.

РИОСВ-Пазарджик очаква от кметовете, областното пътно управление и регионалната структура на НК „Железопътна инфраструктура“ да предприемат ефективни мерки за тяхното отстраняване.

Коментари