Институции

Община Пещера с инвестиционно предложение за реконструкция и рехабилитация на улици  

Пещера. Община Пещера обяви уведомление за за инвестиционно предложение за реконструкция и рехабилитация на следните улици:  
 Реконструкция на ул. “Иван Вазов“ от о.т.313 до о.т.338 и на ул. ”Изгрев“ от о.т.148 до о.т.312 – гр. Пещера.; 
 Реконструкция на ул. "Стефан Кънчев" – гр. Пещера. 
 Реконструкция на ул. "Георги Кьосеиванов" – гр. Пещера 
 Рехабилитация на ул. "Знаме на мира" – с. Кап. Димитриево    

Целта на проектните разработки е да се подобрят условията за движение на гореописаните улици. Проектите подобряват транспортно-експлоатационните характеристики на пътните отсечки и повишаване безопасността на движението чрез хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация. За ремонта на уличните участъци ще бъдат използвани предимно готови строителни материали – асфалтобетон, конструктивни елементи и др. Природните ресурси в първичен вид, които ще бъдат необходими при ремонтните работи, включват добавъчни инертни материали (пясък, трошен камък, чакъл) и вода за приготвяне на бетоновите смеси. Всички необходими ресурси ще бъдат осигурявани от фирмите-изпълнители на обектите въз основа на сключени договори с лицензирани бази за инертни материали и доставчици на вода за технологични нужди. Водни количества ще бъдат необходими и за поддържане чистотата на пътните участъци при тяхната експлоатация. Тези количества ще бъдат осигурявани от пътно поддържащите фирми съгласно сключени договори с лицензирани доставчици на вода за технологични нужди.

 

 

Коментари