Институции

Община Пещера с важно съобщение за сдруженията на собствениците

Община Пещера обръща внимание на всички Сдружения на собствениците, че е задължително да представят към своите Заявления за интерес и финансова помощ, следните документи указани в Анкетна карта на самостоятелен обект 2 Приложение 16 :
•    Нотариален акт на обекта;
•    Кадастрална скица на обекта.;
Документ за въвеждане в експлоатация  се прилага само ако е наличен.
Всеки петък от 14.00 часа до 17.00 часа  в залата на Общински съвет Пещера, ул. “Дойранска епопея“ 17, до изтичането на крайният срок за кандидатстване, Община Пещера ще провежда „Ден на отворените врати“ с цел  провеждане на публична информационна кампания за запознаване на широката общественост с възможностите за обновяване на жилищни сгради, критериите за допустимост на жилищните сгради; критериите и правилата за подбор, необходимите мерки, които следва да се предприемат от собствениците с оглед получаване на финансиране.

Краен срок за кандидатстване по програмата  в Община Пещера: 30.05.2018г. 17.30 часа местно време.

Подробна информация: Условия и указания за кандидатстване и утвърдената процедура за подбор и оценка на многофамилни жилищни сгради, както и всички  необходими документи можете да намерите на  интернет страницата на Община Пещера www.peshtera.bg.

Коментари