Институции

Община Пещера спечели 15 000 евро по инициативата WiFi4EU. Скоро ще имаме безплатен достъп до безжичен интернет

Написано от Величка Ачева

Пещера. Инициативата WiFi4EU дава възможност чрез спечеления ваучер на стойност 15 000 евро да бъде закупено оборудване, което ще обезпечи  предоставяне на безплатен, безжичен интернет от Община Пещера в най- посещаваните обществени места, паркове, градинки, библиотеки, обществени сгради. Целта на инициативата е да се подобри достъпът до високоскоростна и свръхвисокоскоростна широколентова свързаност в подкрепа на онлайн услуги, да се подобри качеството на живота чрез улесняване на достъпа до услуги, като електронно здравеопазване и електронно управление, и да се насърчи развитието на местните малки и средни предприятия (МСП), уточни за Пещераинфо Веселин Джелатов- шеф на Дирекция " Европейски фондове, стратегическо планиране и обществени поръчки " в Общинска администрация. Припомняме, че по идея на Николай Зайчев – кмет на Община Пещера, администрацията изготви проект и се регистрира в уебпортала на инициативата WiFi4EU за получаване на финансиране от ЕС за изграждане на точки за безплатен публичен достъп до безжичен интернет. Целта на инициативата WiFi4EU е до 2020 г. да бъде осигурен безплатен достъп до безжичен интернет на най-посещаваните обществени места във всяко село и всеки град в Европа.

 

Коментари