Институции

Община Пещера сама ще си прави ток

Пещера. Общината в Пещера сама ще си произвежда ток, с която ще захранва сградата на администрацията и тази на Обединения детски комплекс. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на фондация“ Глобален информационен дом“ и включва изграждането на фотоволтаични системи, обясни кметът Георги Козарев. На покрива на сградата в центъра на града ще бъдат монтирани колектори, които ще произвеждат електрическата енергия. Разработката и инвестициите ще спомогнат да се санират двете обществени сгради, да се подмени дограмата, както и отоплителната инсталация и ВиК-мрежата. Ще бъдат изградени и системи за пожаро известяване. Фирмата-инвеститор е поела ангажимент да монтира водопровод и изгради канализация на улица в ромската махала“Луковица“.

Коментари