Институции

Община Пещера отчете състоянието на язовирите в срок

С изключение на община Белово, в срок до 29 февруари общините представиха на областния управител доклади за състоянието на язовирите на територията на всяка община и изпълнените предписания, съгласно Заповедта на областния управител. С цел недопускане на критични ситуации застрашаващи живота и здравето на хората, нарушение на прилежащата инфраструктура и заливане на земеделски земи при покачване на водите на реките, Комисия определи критичните участъци по поречието на реките в област Пазарджик за укрепването с инертни материали.
В писмо до министъра на земеделието, областният управител на Пазарджик настоява в най-кратък срок да бъдат осигурени средства за  възстановяване на нарушените участъци на реките Тополница, Луда Яна и Марица.

Коментари