Институции

Община Пещера набира доброволци за участие в Доброволното формирование

Пещера. 

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

набира доброволци

за участие в Доброволното формирование на Община Пещера за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и
извънредни ситуации

Доброволец може да е всяко дееспособно, навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен, ако е реабилитирано.
Служители от Министерството на вътрешните работи и военнослужещи от Министерството на отбраната не могат да членуват в доброволните формирования.

Необходими документи за кандидатстване :

1. Заявление и формуляр за кандидатстване по образец;
2. медицинско удостоверение, доказващо че лицето е клинично здраво (от личен лекар);
3. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
4. свидетелство за съдимост;
5. копие от документ за придобито образование,специалност или правоспособност;
6. писмено съгласие от работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение, че са съгласни да кандидатства за доброволец;
7. актуална снимка (с размери 3,5/4,5 см);
8. декларация по образец за съгласие за обработка на лични данни;
9. Кандидатите за доброволци прилагат и копие от документ за правосопособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на МПС за съответната категория ако има такива.
Формуляри на документи за кандидатстване могат да се изтеглят от сайта на Община Пещера www.peshtera.bg или да се получат от Общинския център за услуги и информация на гражданите.
Комплектът от документи за членство в доброволното формирование може да бъде подаден всеки работен ден в Общинския център за услуги и информация на гражданите на Община Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, в срок до 31.10.2012 г., включително.

Коментари