Институции

Община Пещера започна селекция на кандидати за приемни родители

Написано от Пещераинфо

Пещера. От 25 до 27 юни социалните работници от екипа по приемна грижа в Общинска администрацишя- Пещера ще участват в надграждащо обучение в Смолян за придобиване на нови компетентности за предоставяне на подкрепящи услуги на приемните семейства, начини и методи за провеждане на индивидуална и групова супервизия, съобщи за Пещераинфо Галя Стоянова- координатор на проекта. Припомняме, че Община Пещера е партньор на Агенцията за социално подпомагане по проекта, който се финансира по схемата „Приеми ме“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“. В следващите три месеца екипът по приемна грижа към Община Пещера ще извърши оценка и обучение на кандидати за приемни родители по проекта „И аз имам семейство“, внесли документи за одобрение.Целта е утвърждаване на приемни семейства за настаняване на деца от специализирани институции или деца в риск.

Коментари