Институции

Община Пещера е сред отличниците закрили селските сметища

В резултат на упражнен контрол и дадени от РИОСВ-Пазарджик предписания, от началото на 2012 г. бяха ускорени процедурите и закрити 20 селски сметища с преустановена експлоатация.

До началото на 2012 г. закритите депа за неопасни отпадъци в селата на област Пазарджик са 76. Общините Пещера, Панагюрище, Стрелча, Батак, Ракитово и Септември са закрили всички селски сметища и експлоатират само общинските депа за битови отпадъци.

Предстои закриването на още 14 сметища, в общините: Белово -3, Брацигово-1, Велинград-3, Лесичово-5 и 2 в Пазарджик. Те са със спряна експлоатация и не функционират като такива.

От 2005 г., със заповед на директора на РИОСВ, в регион Пазарджик беше преустановена експлоатацията на всички селските сметища. В момента битовите отпадъци се обезвреждат само на 11–те общински депа за неопасни отпадъци. /РИОСВ/

Коментари