Институции

Община Брацигово спечели нови средства по проект

Брацигово. Вчера  на официална церемония в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, кметът на Община Брацигово Васил Гюлеметов е подписал договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Устойчиво развитие на община Брацигово чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура – СОУ „Народни будители“, НУ „Васил Петлешков“ и ОДЗ „Божура Фурнаджиева““. Стойността на проекта е 1 029 226 лв., като средствата се предоставят по схема „BG161PO001/4.1-03/2010 – Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини“ на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“ финансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и бюджета на Република България.

Коментари