Региона

Община Брацигово организира Ден на отворените врати

Брацигово. Жители на община Брацигово ще могат на 12 октомври 2017 г. да посетят общинската администрация и да получат информация от служителите по всички въпроси. Инициативата се организира от община Брацигово и е по повод отбелязването на 12 октомври – Ден на българската община.

От 10.00 ч. ученици от 10 и 11 клас на СУ"Народни будители" ще застанат на местата на кмета, заместник-кмета, секретаря, председателя на ОБС на община Брацигово и ще се запознаят с работата на ръководния екип. Брациговци , представители на неправителствени организации и гости ще имат възможност да споделят своите идеи, свързани с подобряване на живота и с бъдещото развитие на общинския град. Целта на инициативата е да се популяризира дейността на местната власт и ролята й в развитието на обществото.

Коментари