Институции

Общината търси купувачи на земеделски имоти в Пещера

Пещера. Община Пещера обяви публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост. Продават се поземлен имот, частна общинска собственост в местността „Лагера“ с площ 0.600 дка, при начална тръжна цена в размер на 1 400.00 лв. Поземлен имот в местността „Кюпе бунар“ с площ 1.276 дка, при начална тръжна цена в размер на 2 100.00 лв. Поземлен имот с площ 1 000.00 кв.м., при начална тръжна цена в размер на 8 500.00 лв. Поземлен имот в местността „Лагера“ с площ 0.846 дка, при начална тръжна цена в размер на 1 900.00 лв.
Търговете  ще се проведат на 19.02.2013г

Коментари