Институции Общество

Общината търси кандидати за енергийна ефективност

Пещера.Във връзка с осъществяване на Програма „Енергийна ефективност”, Община Пещера приканва всички заинтересовани граждани  да се запознаят с критериите за допустимост и  да подготвят своите заявления за финансов интерес.

Целта на програмата е повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор и на обществените сгради, осигуряване на  по-добри условия на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен комфорт и по –високо качество на жизнената среда.

Дейностите , които са предвидени по програмата са : изпълнение на мерки за енергийна ефективност,които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност :подмяна на дограма; саниране,топлинно изолиране на външните ограждащи елементи; подобряване на достъпа за лица с увреждания,

При наличие на допълнителни въпроси или имате нужда от помощ, можете  без колебание да се консултирате в Община Пещера всеки работен ден от 8:30 – 17:30, при Анна Кирова – Главен експерт „ПНМП”.

Подробна информация, Образец на Заявлението за интерес и финансова помощ както и другите необходими документи за регистриране сдружение на собствениците можете да намерите на  страницата на Община Пещера www.peshtera.bg.

Очакваме вашите заявления  в срок до 30.12.2015г.  да бъдат входирани в Община Пещера.

 

Коментари