Институции

Общината предприема действия за събиране на задължения от пещерци

Написано от Пещераинфо

Пещера. „След връчване на Актове за установяване на задължения по подадена Декларация за всички видове данъци, които дължат гражданите на община Пещера и след връчване на Актове и Заповеди от юни до декември 2011 г. Общинската администрация е събрала 37 444 лв.“, каза за Пещераинфо Мария Джуркова- мл. експерт „Търговия, категоризация, транспорт и обезпечаване на публични вземания“ . Изготвените Актове за дължим патентен данък и данък МПС са 100, допълни Джуркова. Заповедите с които администрацията определя задълженията на пещерците са 76 на брой. Изпратените досиета към частен съдебен изпълнител за 2011 г. са 40 на брой. За месец януари 2012 г. са изготвени 34 Акта за установяване на задължения по декларации на фирми и юридически лица. „Дължимите налози са за данък сгради и битови отпадъци. Събраните средства са в размер на 6 818 лв.“, уточни Джуркова. 

Коментари