Институции

Общината поиска фургони за ромите останали без дом

Община Пещера поиска от социалното министерство 10 фургона, в които да бъдат настанявани ромски семейства, чиито къщи са съборени в рамките на акцията на РДНСК за събаряне на незаконни постройки в ромския квартал Пирин. До момента принудително са съборени две къщи, съобщи зам.кмета Стефан Балабанов. И в момента има напрежение пред сградата на Община Пещера ,където са се събрали недоволните от акция по събаряне. Общината обаче не може да им реши проблема, а само да подпомогне семействата останали без покрив над главата си, коментира Балабанов. Решението на проблема е в ръцете на държавата, която може да промени законодателството. В Европа съществува практика подобни незаконни строежи да бъдат амнистирани и узаконени. Проблемът е, че много от къщите са изградени върху частни имоти. От около 90 декара, като близо 50 декара от нея е собственост на „Биовет“.Освен това в различни етапи от развитието на проблема от 2008 година насам са предлагани различни решения за неговото решаване. В един момент през 2010 година беше обсъдено предложение да бъдат предоставени на община Пещера държавни земи в квартал „Луковица“ и след това да бъде извършена замяна между тези земи и намиращите се в местността „Орешака“ терени.Преди това пък Община Пещера беше поела ангажимент да заложи в бюджета си средства за изготвяне на Подробен устройствен план /ПУП/ за имот от 171 дка в местност “Орешака” до кв. “Пирин гр. Пещера. Министерство на земеделието и храните трябваше да направи поправка в картата на възстановената собственост /КВС/ за 171 дка местност “Орешака”, с цел обезщетяване на собствениците на възстановена земя от Общинска служба по земеделие гр. Пещера.И двете процедури бяха необходими за по-нататъшното решаване на проблема и осигуряването на терени, на които да бъдат разположени законни постройки.

Коментари