Общество

Общината подписа договор за етнокултурен фестивал

Пещера. В изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Регионално развитие» (2007-2013 г.), схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития“ за реализация на проект „Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал в Община Пещера“ Община Пещера подписа договор № BG161PO001/1.1-10/2010/038-U-07 с ДЗЗД „Консорциум за Етнокултурен фестивал в община Пещера“ с предмет „Подготовка и провеждане на художествената реализация на етнокултурен фестивал в Община Пещера по проект „Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал в Община Пещера“.
В рамките на договора ще бъде организиран и проведен пет дневен етнокултурен фестивал „Културата на бъдещето и бъдещето на културата“:
1 –ви ден: Етнографска изложба на експонати от културното и историческо наследство на различните етнически групи; 

2- ри ден: Детски карнавал – парад на тема „Моите любими герои от приказки и легенди от литературното и културно наследство на различните етноси“ и литературен форум – „Младежта за диалог и взаимно разбирателство“Демонстрация на обичаи, обряди и кулинарни традиции от културата и бита на различните етнически групи; 3-ти ден: Етнофолклорен концерт с песни и танци от културното наследство на различните етнически групи, които живеят на територията на община Пещера – българи, роми, турци, армъни и гърци;

 4- ти ден: Демонстрация на обичаи, обряди и кулинарни традиции от културата и бита на различните етнически групи

 5- ти ден: Пленер на детската рисунка на тема „Ръка за ръка, децата променят света

Коментари