Институции

Общината подава проекти за реконструкция на улици и обществен парк, както и игрище за минифутбол

Община Пещера ще подаде проектни предложения по три процедури, обявени от Министерство на земеделието и храните.

Единият проект може да е с максимална стойност левовата равностойност на 600 000 евро и касае реконструкция на улиците "Георги Кьосеиванов", "Иван Вазов" и "Изгрев".

По процедура Спорт Общината ще кандидатства с проект за изграждане и оборудване на игрище за минифутбол на територията на ПГХВТ“Атанас Ченгелев“

В рамките на до 400 000 евро е проектът за „Реконструкция на обществен парк в ПИ 56277.502.1144 по КК на територията на гр. Пещера“.

 

Коментари