Институции

Общината осигури работни места за безработни

Написано от Пещераинфо

Пещера. Община Пещера е осигурила работни места за безработни лица по различни програми. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” вече работят 10 еколози, 16 техник-еколози, 10 спасители при бедствия и аварии. Като озеленители са работили  15 безработни, а назначени като специалисти по външни настилки и облицовки са били назначени 20 души. Има назначени огняр, електромонтьори, бояджии, общо-12 лица. До дни администрацията ще подаде заявка до Бюрото по труда за обучение на още 60 души,  от тях 20 ще са озеленители, 20 пътни строители, 20 специалисти по настилки и облицовки. По други програми чрез „Агенцията по заетостта” са назначени още 8 безработни лица.

Коментари