Институции

Общината обяви открита процедура

Пещера. Община Пещера е обявила открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на употребявана сметосъбираща машина, употребяван контейнеровоз с рамена за извозване на контейнери, комплектован с гребло и доставка на употребявано пясъкоразпръскващо устройство за нуждите на Общинско предприятие „Чистота и подържане на общинската инфраструктура“ гр. Пещера.

Коментари