Институции

Общината иска разрешение от РИОСВ за нов кладенец за вода в К. Димитриево

Пещера. Община Пещера е изпратила до Директора на РИОСВ- Пазарджик уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на нов тръбен кладенец за осигуряване на допълнително количество вода за питейно- битови цели на Капитан Димитриево. Водата от новото съоръжение ще се използва след изграждане на водопроводна връзка към съществуващата водоснабдителна система на пещерското село. Предвижда се площадката да бъде на около 1 800 метра северозападно от центъра на селото. Новият тръбен сондажен кладенец ще бъде с дълбочина до 100, 0 м. и затръбен диаметър до 160 мм. Като причина за исканото разрешение специалистите от местната администрация посочват системния недостиг на вода за питейно- битови цели. 

Коментари