Институции

Общината залови 9 коня


Пещера.Община Пещера предупреждава всички собственици на домашни селскостопански животни да бъдат по – отговорни, да не позволяват свободно движение на същите без надзор, с цел избягване на пътни транспортни произшествия, замърсяване и увреждане на общинско имущество.
При установяване на безстопанствено пуснати селскостопански животни  по улици, паркове и пътната мрежа на територията на град Пещера, животните се улавят и задържат, като се  сигнализира незабавно официалният  ветеринарен лекар за идентифициране на  животните. Коне без инжектиран електронен транспондер-чип, крави, кози и овце  без ушни марки се  насочват за обезвреждане в екарисаж.

При наличие на идентификация на  животното, собственика заплаща глоба в размер на 100 лв. и животното се освобождава.
За периода 06 до 07 август 2018г. по уличната мрежа на града са заловени 9 коня. Собствениците са установени и санкционирани.
Община Пещера продължава да извършва проверки за безстопанствено пуснати селскостопански животни.

 

Коментари