Институции

Общината да има трима заместник-кметове в предложение за новата структура

Написано от Пещераинфо

Пещера.На четвъртото си заседание, Общинския съвет на Пещера ще приеме Правилник за организацията и дейността си. Предстои и приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023 година, както и годишна програма за управление и разпореждане с тях.
Местните депутати ще разгледат и няколко отчета. На заседанието ще стане ясно каква ще бъде структурата на Общинска администрация, като на този етап е известно, че в новата структура се предвиждат трима заместник-кметове. На 30 януари общинските съветници ще се запознаят и с програмата за управление на Община Пещера за мандат 2019-2023г.

Коментари