Институции

Общината : Гражданите могат да се запознаят с критериите за допустимост и  да подготвят заявления за финансов интерес

Пещера. Във връзка с осъществяване на Програма „Енергийна ефективност”, Община Пещера приканва всички заинтересовани граждани  да се запознаят с критериите за допустимост и  да подготвят своите заявления за финансов интерес. Целта на програмата е повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор и на обществените сгради, осигуряване на  по-добри условия на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен комфорт и по –високо качество на жизнената среда.Дейностите , които са предвидени по програмата са : изпълнение на мерки за енергийна ефективност,които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност :подмяна на дограма; саниране,топлинно изолиране на външните ограждащи елементи; подобряване на достъпа за лица с увреждания,  При наличие на допълнителни въпроси или имате нужда от помощ, можете  без колебание да се консултирате в Община Пещера всеки работен ден от 8:30 – 17:30, при Анна Кирова – гл.експерт „ПНМП”  или на телефон  0350 /6 22-03, вътрешен 118. Очакваме вашите заявления  в срок до 31.12.2015г.  да бъдат входирани в Община Пещера.

Коментари