Институции

„Обществена трапезария“ затваря врати до 31.08.2017

Пещера. От 01.08.2016 година до 30.04.2017 година, Община Пещера реализира проект “Подай ръка“, по процедура „Осигуряване на топъл обяд-2016“. Чрез проекта се създаде нов вид социална услуга в общността: „Обществена трапезария“ за жителите на град Пещера. Обществената трапезария функционираше в сградата на Домашен социален патронаж и осигуряваше топъл обяд и предоставяше съпътстващи мерки за 70 потребители. На 28.04.2017 година, Община Пещера и Агенция за социално подпомагане подписаха Допълнително споразумение към договор № BG05FMOP001-3.002-0084-C01. Съгласно условията на Споразумението, социалната услуга „Обществена трапезария“ се прекратява за периода 01.05.2017 година – 31.08.2017 година  и ще бъде възобновена от 01.09.2017 година, с продължителност до 31.12.2019 година.

 

Коментари