Институции Общество

Обучението в ПГХВТ“Атанас Ченгелев“ преминава на ново равнище

Написано от Пещераинфо
Участието на ПГХВТ“Атанас Ченгелев“ в проект „Подкрепа на дуалното обучение“ осигури на учебното заведение уреди от ново поколение. В професионалната гимназия получиха два шейкър инкубатора и бинокулярен микроскоп от най- висок клас апаратура за Микробиологичната лаборатория.
„Микроскопът е оборудван с камера, която позволява образът на наблюдавания препарат да се прехвърля на екран и да бъде видим за всички. С помощта на специализиран софтуер може да се прави запис на наблюдението, който да се използва във всички етапи на обучението. Така чрез образователните платформи се разширяват възможностите на онлайн обучението“, сподели директорът на учебното заведение Славия Златанова.
Предстои доставката на още два специализирани уреда – автоклав и ламинарен бокс.
Най- големият партньор в дуалното обучение на ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ е „Биовет“ АД.

Коментари