Институции Общество

Обучаваха иновативно родители от различни етноси

Пещера.На 30.11. и 01.12.2017г., в творческата атмосфера, създадена от  любезните  домакини от хотел ,,ДАФТРАНС” на летовище ,,Св.Константин”, се проведе иновативно обучение за родители от различни етноси, учители и директори от детските градини в град Пещера, на тема ,,Да опознаем своите деца”, по проект ,,Щастливи и успешни заедно”. Проектът е финансиран с подкрепата на ЦОИДУЕМ, с участието на  Община Пещера, ДГ ,,Деница“, ДГ,,Иглика“, ДГ ,,Слънчо“ гр.Пещера.

Родители, учители и директори обсъждаха проблемите на  предучилищното образование, преодоляване на агресията, видовете дискриминация, социалните нагласи и проблемното поведение на децата в детската градина. Бяха разгледани различни дискриминационни казуси.

Младите родители споделиха своите проблеми, които занапред ще разрешават по-успешно в ползотворно сътрудничество с учителите, в родителските  клубове по проекта.

Коментари