Институции

Обсъждат изпълнението на бюджета в Радилово и К. Димитриево

Пещера. Община Пещера обявява публично обсъждане на Отчета за изпълнението на бюджета на Община Пещера за 2012 г. и Проект на бюджет на Община Пещера за 2013г. Кметът на Община Пещера кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и обществеността да присъстват на общественото обсъждане и да изразят становища. Общественото обсъждане днес ще се проведе  от 17.30 часа в клуба на пенсионера с. Радилово. От 18.30 часа в читалище „Сергей Румянцев“ с. Капитан Димитриево. Становища могат да се направят и на е-mail: mayor@peshtera.

Коментари