Любопитно

Обсъдиха и приеха държавния план-прием за професионалното образование и обучение в област Пазарджик

Написано от Пещераинфо

На разширено заседание на Комисията  по заетостта  към Областния съвет  за развитие днес бе обсъден  и приет проектът за държавен план-прием за професионалното образование и обучение в училищата от област Пазарджик за учебната 2012/2013 година, изготвен от Регионалния инспекторат по образование.Общо 25 училища от област Пазарджик са заявили желание през учебната 2012/2013 година да осъществят прием на ученици по професии в 70 професионални паралелки след 7 и 8 клас. От тях 17 са професионални гимназии, две средно общообразователни училища, три помощни, едно оздравително, една прогимназия и едно възпитателно училище интернат.

За  първи път в професионалните гимназии са заявили  прием по професиите: „Търговски представител” в Професионална гимназия по икономика и мениджмънт гр. Пазарджик, „Маникюрист-педикюрист” в Професионална гимназия по облекло гр. Пазарджик, „Техник на комуникационни системи в Професионална гимназия по механо електротехника” гр.Пазарджик, „Агроеколог” в Професионална гимназия по селско стопанство гр. Пазарджик, „Организатор на туризма и свободното време” в Професионална гимназия по химични и хранителни технологии Пазарджик и професията „ Хотелиер” в Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм гр. Панагюрище.

Експертите от РИО Пазарджик представиха проекта на държавния план-прием, изготвен на база реалните потребности от кадри и след проведени срещи на експерти по професионално образование с представители на бизнеса и Бюрата по труда от област Пазарджик. Основната цел на представения проект е изготвяне на балансиран прием, съобразен с местните икономически и социални условия, стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на общините. Държавният план-прием за професионалното образование и обучение в училищата от област Пазарджик за учебната 2012/2013 г. ще  бъде  съгласуван от председателя на Комисията по заетостта и ще бъде предложен за утвърждаване от Министъра на образованието, младежта и науката.

Коментари