Институции

Обръщение на кмета Николай Зайчев пред Общински съвет

Написано от Пещераинфо

В Държавен вестник от 12 октомври 1882 г. е публикуван първият Закон за общините и градското управление, който регламентира устройството и дейността на местните органи на държавната власт в Княжество България. През 1998 г., водени от желанието да се създаде нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България, делегатите на Общото събрание на Националното сдружение на общините вземат решение отбелязването на Деня на българската община да бъде на 12 октомври..

Всяка година на тази дата се извършва своеобразен преглед на постигнатото, на новите цели, проблеми и перспективи в развитието на Община Пещера, продиктувани от новите реалности в гражданското общество, новите реалности във вътрешен и външен аспект, сведени под знаменателя на приоритетната задача на Държавата ни, като член на ЕС.

Естествено е в този момент всички да изпитваме приповдигнато настроение и  чувство на хора, които са  удовлетворени от постигнатото, желаещи да постигнат още  по-големи успехи в делата, на които са се посветили, а именно да служат на обществото. Ето защо като общинари сме длъжни ежедневно и постоянно да правим необходимото, с дела и примери, с политики  да издигаме авторитета на Пещерска Община.

Днес всички виждаме един по – модерен и уреден град с две красиви села, с развита промишленост и ниска безработица, с добро здравеопазване и образование, с чисти и подредени улици и цветни градинки, с млади хора, които забавляват децата си в добре уредени паркове, с красиви детски площадки. Виждаме едни ведри работещи хора, които не се страхуват за своята работа и доходи. Виждаме едни спокойни за старините си възрасни хора, почиващи по пейките, под сянката на дърветата.

Трябва да вярвяме, че живота в нашата Община може да се подобри. С много труд, постоянство, с много енергия и разбирателство. Само при тези условия щастието идва при местната общност.

Силно местно самоуправление днес означава две неща: – силна местна власт и силно участие на гражданите в нея. Това се постига не с говорене и пожелания за гордост и самочувствие, а с много, много работа. При това – такава работа, която да гарантира не козметична, а генерална промяна.        

                                                  

         Уважаеми дами и господа,

      Етимологията на думата „община”  идва от „общ”, от „общност”. Това е свещена дума, само когато е изпълнена със съдържание. Точно в Деня на българската община нека си пожелаем:  общи стремежи, общи усилия и общо удовлетворение от общата ни работа.   Нека това да е волята на нашата общност, на нашето заедно, благодарение на което ще бъдем радостни и щастливи, че живеем в най-прекрасния град на България!  

 
         Честит Ден на българската община!

Коментари