Институции

Обрекоха ли общинските съветници общинското предприятие „Чистота“ на фалит?

Така гласуваха съветниците, които не предложиха решение на казуса с такса смет, а направиха по-лесното - да гласуват против.
Написано от Пещераинфо

Пещера.Новото мнозинство в Общински съвет не прие план сметката за приходи и разходи за такса битови отпадъци/ТБО/ през 2019 г. и определяне размера на промилите за такса битов отпадък за 2019 г. на Община Пещера.

Съгласно чл. 8. (1) от ЗМДТ, задължение на местния парламент е да определя размера на таксата при спазване на принципа за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата и създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.

Разходите по План-сметката за ТБО за 2019 г. са 1 674 030 лв., които са  повече от облога и от очакваните постъпления през 2018 г., с което не е спазено изискването именно на чл. 8. (1) от ЗМДТ.

Облогът за ТБО за текущата 2018 година е в размер на 1 231 740 лв., от който се приспада отстъпката от 5%, ползвана от данъчно задължените лица през 2018 г. в размер на 41 201 лв. или 1 190 539 лв.

Към 31 октомври 2018 г са събрани средства в размер на 1 161 030 лв., като се очаква изпълнението на приходите по отношение на главниците да достигне нетния облог за 2018 г. – 1 190 539 лв.

Видно е, че за следващата година са необходими около 500 000, за да бъде обезпечено сметосъбирането и сметоизвозването. И ако пещерци имаха възможността да плащат по-ниска такса смет една година повече от жителите на останалите общини, то тази година се налага увеличение на таксата.

Пред съветниците бяха представени от кмета Николай Зайчев 3 варианта за това увеличение, които в цифри изглеждат така:

При най-голямо увеличение на промили – с 1,4:

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ЖИЛИЩА /КЪЩА/, НАХОДЯЩИ СЕ В РАЗЛИЧНИТЕ ЗОНИ НА ГР.  ПЕЩЕРА

жилище в кв. м

данъчна оценка в лв.

ТБО при  1.43 промила

ТБО при 2.80 промила

Увеличение в лв.

40

15830

22.64

44.32

21.69

60

19965

28.55

55.90

27.35

100

28235

40.38

79.06

38.68

40

11307

16.17

31.66

15.49

60

14260

20.39

39.93

19.54

100

20168

28.84

56.47

27.63

40

7940

11.35

22.23

10.88

60

10014

14.32

28.04

13.72

100

14162

20.25

39.65

19.40

40

5679

8.12

15.90

7.78

60

7162

10.24

20.05

9.81

100

10129

14.48

28.36

13.88

         
 

При увеличение с 1,1 промила:

 

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ЖИЛИЩА /КЪЩА/,
НАХОДЯЩИ СЕ В РАЗЛИЧНИТЕ ЗОНИ НА ГР.  ПЕЩЕРА

           

зона

жилище в кв. м

данъчна оценка в лв.

ТБО при  1.43 промила

ТБО при 2.50 промила

Увеличение в лв.

I

40

15830

22.64

39.58

16.94

60

19965

28.55

49.91

21.36

100

28235

40.38

70.59

30.21

II

40

11307

16.17

28.27

12.10

60

14260

20.39

35.65

15.26

100

20168

28.84

50.42

21.58

III

40

7940

11.35

19.85

8.50

60

10014

14.32

25.04

10.71

100

14162

20.25

35.41

15.15

IV

40

5679

8.12

14.20

6.08

60

7162

10.24

17.91

7.66

100

10129

14.48

25.32

10.84

           
           
           
 

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ЖИЛИЩА В ЖИЛИЩЕН БЛОК,
НАХОДЯЩИ СЕ В РАЗЛИЧНИТЕ ЗОНИ НА ГР.  ПЕЩЕРА

           

зона

жилище в кв. м

данъчна оценка в лв.

ТБО при  1.43 промила

ТБО при 2.50 промила

Увеличение в лв.

I

40

10867

15.54

27.17

11.63

60

16301

23.31

40.75

17.44

100

27169

38.85

67.92

29.07

II

40

7763

11.10

19.41

8.31

60

11644

16.65

29.11

12.46

100

19406

27.75

48.52

20.76

III

40

5451

7.79

13.63

5.83

60

8177

11.69

20.44

8.75

100

13627

19.49

34.07

14.58

IV

40

3898

5.57

9.75

4.17

60

5848

8.36

14.62

6.26

100

9746

13.94

24.37

10.43

           
           
 

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ЖИЛИЩА /КЪЩА/,
НАХОДЯЩИ СЕ В РАЗЛИЧНИТЕ ЗОНИ НА  с. РАДИЛОВО

           

зона

жилище в кв. м

данъчна оценка в лв.

ТБО при 4.07 промила

ТБО при 7.15 промила

Увеличение в лв.

I

40

3422

13.93

24.47

10.54

60

4276

17.40

30.57

13.17

100

5982

24.35

42.77

18.42

II

40

2264

9.21

16.19

6.97

60

2829

11.51

20.23

8.71

100

3957

16.10

28.29

12.19

       

 

 
           
           

ВЕЛИЧЕНИЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ЖИЛИЩА /КЪЩА/ с. КАПИТАН ДИМИТРИЕВО

           

зона

жилище в кв. м

данъчна оценка в лв.

ТБО при 4.07 промила

ТБО при 7.15 промила

Увеличение в лв.

I

40

2264

9.21

16.19

6.97

60

2829

11.51

20.23

8.71

100

3957

16.10

28.29

12.19

 

При увеличение с 0,8 промила:

 

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ЖИЛИЩА /КЪЩА/,
НАХОДЯЩИ СЕ В РАЗЛИЧНИТЕ ЗОНИ НА ГР.  ПЕЩЕРА

           

зона

жилище в кв. м

данъчна оценка в лв.

ТБО при  1.43 промила

ТБО при 2.20 промила

Увеличение в лв.

I

40

15830

22.64

34.83

12.19

60

19965

28.55

43.92

15.37

100

28235

40.38

62.12

21.74

II

40

11307

16.17

24.88

8.71

60

14260

20.39

31.37

10.98

100

20168

28.84

44.37

15.53

III

40

7940

11.35

17.47

6.11

60

10014

14.32

22.03

7.71

100

14162

20.25

31.16

10.90

IV

40

5679

8.12

12.49

4.37

60

7162

10.24

15.76

5.51

100

10129

14.48

22.28

7.80

           
           
           
 

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ЖИЛИЩА В ЖИЛИЩЕН БЛОК,
НАХОДЯЩИ СЕ В РАЗЛИЧНИТЕ ЗОНИ НА ГР.  ПЕЩЕРА

           

зона

жилище в кв. м

данъчна оценка в лв.

ТБО при  1.43 промила

ТБО при 2.20 промила

Увеличение в лв.

I

40

10867

15.54

23.91

8.37

60

16301

23.31

35.86

12.55

100

27169

38.85

59.77

20.92

II

40

7763

11.10

17.08

5.98

60

11644

16.65

25.62

8.97

100

19406

27.75

42.69

14.94

III

40

5451

7.79

11.99

4.20

60

8177

11.69

17.99

6.30

100

13627

19.49

29.98

10.49

IV

40

3898

5.57

8.58

3.00

60

5848

8.36

12.87

4.50

100

9746

13.94

21.44

7.50

           

 

 

 

 

 

 

 

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ЖИЛИЩА /КЪЩА/,
НАХОДЯЩИ СЕ В РАЗЛИЧНИТЕ ЗОНИ НА  с. РАДИЛОВО

           

зона

жилище в кв. м

данъчна оценка в лв.

ТБО при 4.07 промила

ТБО при 6.26 промила

Увеличение в лв.

I

40

3422

13.93

21.42

7.49

60

4276

17.40

26.77

9.36

100

5982

24.35

37.45

13.10

II

40

2264

9.21

14.17

4.96

60

2829

11.51

17.71

6.20

100

3957

16.10

24.77

8.67

       

 

 
           
           

ВЕЛИЧЕНИЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ЖИЛИЩА /КЪЩА/ с. КАПИТАН ДИМИТРИЕВО

           

зона

жилище в кв. м

данъчна оценка в лв.

ТБО при 4.07 промила

ТБО при 6.26 промила

Увеличение в лв.

I

40

2264

9.21

14.17

4.96

60

2829

11.51

17.71

6.20

100

3957

16.10

24.77

8.67

Тоест при най-високия вариант, най- скъпата такса за жилище от 100 кв.м в първа зона, центъра на Пещера, би могла да бъде 76.06 лв. на година. Или 6,58 лв. на месец, или 1,56 лв. за всяко идване на камиона с работниците пред съответния дом, за да изпразни кошовете. А всъщност освен, регламентираните кошове и контейнери, работниците в ОП“ЧПОИ“ ежедневно чистят много отпадъци, изхвърлени извън тези места. Чистят и много нерегламентирани сметища, което също струва пари на всички нас. В четвърта зона за жилище от 100 кв.м. таксата пък ще бъде 28,36 лв. на година.

Поскъпването на такса смет се обуславя от това, че сметта се извозва на Регионалното депо, където освен траспортни разходи трябва да се покрият и съответните такси, които от 145 лв. през тази година, следващата ще бъдат увеличени на 157 лв. за тон. пещерци Жителите на община Пещера годишно изхвърлят 6500 тона боклук.

По-скъпа ще бъде и таксата за фирми, които и в момента плащат близо 900 000 лв. на година, а на гражданите услугата им струва около 200 000 лв.

Само за справка ви предлагаме на вниманието промилите в съизмерими с Пещера общини:

 1. Пазарджик-     3.7 промила
 2. Панагюрище-  2.7 промила
 3. Стрелча-          3.8 промила
 4. Лесичово-        8.0 промила
 5. Брацигово-      6.0  промила
 6. Батак-               6.0 промила
 7. Ракитово-         6.0 промила
 8. Сърница-         6.0 промила
 9.  Доспат-           4.0 промила
 10.  Кричим-          3.0 промила
 11.  Първомай-      5.0 промила

В крайна сметка общинските съветници не приеха план-сметката, неизпълнявайки своето задължение, но пък от колективен орган трудно се търси отговорност.

По-лошото е, че така обричат ОП“Чистота и поддържане на пътната инфраструктура“ на фалит. И то, минути след като гласуваха актуализация на бюджета с близо 160 000 лв., с които да се осигури финансирането му в момента.

Но най-лошото е, че у страничните наблюдатели остана горчивия вкус, че политическите и лични интереси стоят над обществените, защото популизмът у повечето съветници, които гласуваха против надделя. Защото нито един от тях не предложи решение.

Коментари