Региона

Обновяват вътрешната мрежа за електронно управление на общински дейности

Брацигово. Във връзка с извършване на обновяване и профилактика на вътрешната мрежа за електронно управление на общински дейности, Общинска администрация уведоми, че на 02 февруари 2018г. /петък/ от 13.00 часа  ще се преустанови предоставянето на деловодни и данъчни услуги за гражданите, до 23:00 часа на 04 февруари 2018г. /неделя/.

Коментари