Институции

Областният управител ще проведе заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия

На заседанието ще бъдат обсъдени  превантивните мерки във връзка с очакваните валежи и снеготопене и извършена проверка на рискови водостопански обекти на територията на област Пазарджик. Кметовете на общини ще представят доклад за състоянието на язовирите на територията на всяка община и проводимостта на речните корита в урбанизираните територии.

Коментари