Институции

Областният управител разпореди проверки на р.Чепинска и язовирите

Със Заповед на областния управител д-р Дончо Баксанов е назначена комисия, която ще извърши обследване на проводимостта на речното легло на река Чепинска във връзка с неблагоприятните климатични условия и интензивното топене на снеговете.

В писмо на областния управител до кметовете на общини е разпоредено да бъдат назначени комисии за обследване на язовирите на територията на съответната община, да бъдат изготвени протоколи, в които е констатирано състоянието на всеки един язовир и предприетите мерки за осигуряване на свободни обеми за поемане на високи води.

Коментари