Институции

Областният управител лично ще проверява язовирите

Написано от Пещераинфо

От понеделник, областният управител д-р Дончо Баксанов започва проверки на място, в присъствието на журналисти, на изпълнението на издадените от него Заповеди на кметовете на общини за предприемането на спешни мерки относно изправността, проводимостта и постоянното наблюдение на водностопанските обекти на територията на общините.
Припомнямe, че на 20.02.2012г., на заседание на областния щаб за защита при бедствия, областният управител връчи Заповеди на кметовете на общини от областта със съответните предписания за всеки язовир. В срок до 29.02.2012г., кметовете на общини ще представят писмени доклади на областния управител за изпълнението на тези Заповеди.
На 27 февруари, областният управител д-р Дончо Баксанов и началникът на ОУПБЗН комисар Иван Панайотов ще проверят язовирите:
–    Язовир „Бялата кал” в землището на община Панагюрище;
–    Язовир Овчеполци 2, местността Танова могила в землището на община Пазарджик;
–    Язовир Росен 1 в землището на община Пазарджик;
И трите водностопански обекти са отдадени на концесия.

Коментари