Общество

Областният управител д-р Дончо Баксанов бе гост на празника на с. Исперихово

Областният управител д-р Дончо Баксанов  бе гост на празника на с. Исперихово, който по традиция се чества в деня на Свети Димитър. Сред гостите бяха кметът на община Брацигово Васил Гюлеметов, общински съветници и кметове на кметства.

 Д-р Баксанов поздрави жителите и гостите на селото като пожела на всички здраве, благополучие и просперитет. „Живеем в трудни времена, но вярвам, че с общите усилия на централната и местната власт  ще направим всичко възможно, хората да живеят по-добре, за да да имат бъдеще и в малките населени места.  Областният управител поздрави  кмета на  Исиперихово, за амбицията да продължава традицията всяка година на Димитровден да се събират млади и стари, за да празнуват заедно.

  Местният свещеник отец Паун отслужи  литургия в храма „Свети Димитър” и водосвет за здравето на българския народ. По традиция бе раздаден и рибен курбан на миряните.

   За доброто настроение на жителите и гостите на селото кметството бе подготвило  богата празнична програма.

 

Коментари

Институции

Областният управител д-р Дончо Баксанов взе участие в заседанието на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район в Пловдив

На 15 декември 2011 г. в сградата на областна администрация – Пловдив  се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет /РКК/ в Южен централен район /ЮЦР/. Присъстваха представители на министерства, областни управители от областите в ЮЦР, представители на общините от района и представители на организациите на работодателите, на работниците и служителите на национално ниво. От област Пазарджик присъстваха и кметовете на общините Панагюрище и Лесичово и председателят на общински съвет Батак.
Заседанието се свиква от Здравко Димитров, областен управител на Пловдив и председател на РСР и РКК в ЮЦР, на основание чл. 52, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие /ППЗРР/. На заседанието бяха избрани заместник – председатели на РСР, съгласно определената последователност на ротация на председателството на Съвета. Според разпоредбите на чл.45, ал.3 от ППЗРР това са представители на общините от областта, чийто областен управител председателства РСР.

В резултат на настъпилите промени в местната власт, след изборите проведени през месец октомври 2011 г., на заседанието  бяха представени новите членове на РСР в ЮЦР, определени от областните съвети за развитие.
Бяха определени представители от Регионалния съвет  за развитие на Южен централен район в комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския  съюз.
Областният управител на Пазарджик д-р Дончо Баксанов ще продължи да бъде член на Комитета за наблюдение на ОП «Конкурентоспособност на българската икономика», Председателят на общински съвет Велинград Диана Кехайова беше избрана за член на Комитета за наблюдение на ОП «Развитие на човешките ресурси», кметът на община Лесичово Серьожа Даскалов ще бъде член на Комитета за наблюдения по ОП „Техническа помощ” кметът на Панагюрище Никола Белишки ще бъде заместник на областния управител на Пазарджик, по време на ротационното председателство на област Пазарджик в Южен централен район.
По предложение на Иванка Таушанова – областен управител на област Кърджали  беше представен за обсъждане и съгласуване от РСР проект на Актуализиран документ за изпълнение на областната стратегия за развитие на област Кърджали за периода 2010 – 2013г., съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за регионалното развитие.
Съгласно разпоредбите на чл. 49, т. 15 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие членовете обсъдиха и одобриха проект на  годишна индикативна програма за дейността на РСР в ЮЦР през 2012 г. Документът съдържа информация за предвидените средства за реализиране на основните приоритети и дейности в работата на Съвета през следващата година.
На заседанието беше представен проект “Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на оперативна програма „Регионално развитие” за периода 2014-2020 г.” от представител на “София Консултинг Груп”.
През 2012г. , съгласно ротационния принцип на управление на ЮЦР, Регионалния съвет за развитие ще бъде председателстван съответно от областните управители на Смолян и Кърджали. Областният управител на Пазарджик ще председателства Южен централен район  през първите шест месеца на 2013г.

Коментари